Algemene voorwaarden

Bergwerff ten Cate Belastingadviseurs B.V. is een besloten vennootschap die statutair gevestigd is in Den Haag. Alleen de vennootschap Bergwerff ten Cate Belastingadviseurs B.V. geldt tegenover de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, op verzoek zenden wij u deze toe.